بیشترین کلمات جستجو شده در گوگل در سال ۲۰۱۸

مانند سنت هر ساله گوگل با نزدیک شدن به پایان سال میلادی فهرست بیشترین کلمات جستجو شده در گوگل در سال ۲۰۱۸ را منتشر کرد. در سال ۲۰۱۸ چه کلماتی بیشتر در گوگل جستجو شدند؟...