انتقال هیستوری تلگرام به سروش

با توجه به نزدیک شدن به فیلترینگ تلگرام در این مطلب قصد آموزش نحوه انتقال هیستوری تلگرام به سروش را بیان نماییم. در زمان جابه جایی از یک تلگرام به سروش، یکی از دغدغه...