۱۰ مهارت هوش هیجانی که زندگی ما را متحول می‌کند

هوش هیجانی که به آن هوش احساسی یا هوش عاطفی نیز می‌گویند با ضریب EQ نشان داده می‌شود. در این مطلب ۱۰ مهارت هوش هیجانی را بیان می نماییم. هوش هیجانی به شناخت و کنترل...