برچسب: حمله سایبری

باج‌افزار crysis

نسخه arrow باج‌افزار crysis

کاربران ایرانی، هدف گسترده نسخه arrow باج‌افزار crysis در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی در خصوص مشاهده آلودگی به جدیدترین نسخه از باج‌افزار crysis در برخی مؤسسات کشور واصل شده است. در این نسخه ،...

جزئیات حمله سایبری

جزئیات حمله سایبری شب گذشته؛ بخش وسیعی از زیرساخت‌های اینترنت ایران از دسترس خارج شد

شب گذشته حدود ساعت ۲۰:۲۰ ناگهان تعداد زیادی از سایت‌های اینترنتی از دسترس کاربران اینترنت خارج شد. این اختلال ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت‌های کشور بود. در این حمله سایبری سایت سئو...