نشانه های افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند

هجده نشانه که شما هوش هیجانی بالایی دارید : اگر تا کنون مطلبی راجع به هوش هیجانی نشنیده باشید باید گفت که  هوش هیجانی یا هوش عاطفی یعنی قدرت تشخیص احساسات خود و یا دیگران...