ERP چیست و چه کاربردهایی دارد؟

ERP چیست و چه کاربردهایی دارد؟ سالیان متمادی برنامه های کاربردی مورد استفاده در سیستمهای اطلاعاتی بصورت مجزا (functional) ارائه میشد و هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند. چنین نرم افزارهایی مورد توجه و علاقه...