نمونه قرارداد طراحی و سئو سایت (بهینه سازی سایت)

نمونه قرارداد طراحی و سئو سایت ; بهترین و کاملترین نمونه قرارداد طراحی و سئو سایت بصورت خام و بشرح ذیل تقدیم ، کافیست نقطه چین ها را تمکیل نمایید . “بسمه تعالی” قرارداد طراحی...