حقوق ۵ میلیون تومانی برای یک شغل عجیب در فضای مجازی

گسترش شبکه‌های مجازی امروزه فرصت را برای درآمدزایی برخی از افراد در نقاط مختلف دنیا فراهم کرده است. در این مطلب به یک شغل عجیب در فضای مجازی می پردازیم. در حال حاضر بسیاری از...