وظایف مدیر سایت

 شرح وظایف مدیر سایت و کارهایی که یک مدیر سایت باید برای بهبود سئو وب سایت انجام دهد: ۱- مدیریت تیم فنی: مسلماً وظایف مدیر یک وب سایت آنقدر زیاد است که نباید خودش وارد...