گوگل رنک صفحه یا پیج رنک گوگل Google Page Rank چیست؟

گوگل رنک یا پیج رنک گوگل Google Page Rank عددی از ۰ تا ۱۰ است که توسط موتور جستجوی گوگل به هریک از صفحات یک وب سایت اختصاص می یابد. هرچقدر عدد رتبه به...